เครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน อัลคาไลน์ Water Purifier-TH
น้ำด่าง คือน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพ
"น้ำ" ซึ่งมีสูตรทางเคมีคือ H2O โดยแบ่งออกเป็นไฮโดรเจนประจุบวกหรือ H+ กับ ส่วนที่เป็นประจุลบคือ OH- มารวมตัวกันเป็นน้ำ
          ซึ่งถ้าในน้ำนั้น มีจำนวนไฮโดรเจนประจุบวก H+ มากกว่าประจุลบ OH- สภาพนั้น คือ สภาพความเป็นกรด (Acid)
          ในทางตรงกันข้ามในน้ำนั้นหากมีประจุลบใน OH- มากกว่าประจุบวกใน H+ สภาพนั้น ก็จะเรียกว่าเป็น ด่าง (Alkaline)
          ค่าความเป็นกรดด่าง จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-14 โดย ค่าที่ต่ำกว่า 7 คือสภาพที่เป็นกรด ค่าที่เกินกว่า คือสภาพที่เป็นด่าง คือสภาพที่ จากงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า...
          สภาวะปกติ เลือด น้ำเหลือง และของเหลวในสันหลัง จะมีค่า pH ที่ประมาณ 7.4 หรือที่ค่า pH ที่สูงกว่า 7.4 เล็กน้อย จะทำให้เซลล์มะเร็งคงตัว ในขณะที่หากสามารถทำให้มีค่า pH อยู่ถึงระดับ 8.5 ได้ เซลล์มะเร็งก็จะตายลงในทันใด
          ที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะ น้ำที่เป็นกรดหรือมีประจุบวก H+ มากเกินไป โดยธรรมชาติก็จะพยายามดึงอิเลกตรอนจากเซลล์ต่างๆภายในร่างกายเราไปใช้มากขึ้น หากเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้มากๆ ก็จะทำให้โมเลกุลในร่างกายเรานั้น สูญเสียอิเล็กตรอน ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นสภาวะเป็นอนุมูลอิสระที่ลุกลามต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ในที่สุด
          ในทางตรงกันข้าม น้ำที่มีสภาพความเป็นด่างหรือมีประจุลบจาก OH- อย่างเพียงพอ ก็จะช่วยในการชะลอการสูญเสียอิเลกตรอนจากเซลล์ต่างๆภายในร่างกายเราได้เช่นกัน
          ดร.ออตโต้ วอร์เบิร์ก นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเมื่อ พ.ศ. 2474 ได้เคยระบุการค้นพบว่า ร่างกายมนุษย์นั้น เซลล์มะเร็ง มักจะพบในที่ๆซึ่งไม่มีออกซิเจนในร่างกาย
          งานวิจัยชิ้นนี้ก็น่าจะแสดงให้เห็นว่า สภาพความเป็นกรดหรือไฟฟ้าประจุบวกมากๆ ก็มีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Oxidation) ร่างกายจนออกซิเจนซึ่งมีประจุลบในร่างกายนั้น ถูกนำมาทำปฏิกิริยาจนบริเวณดังกล่าวไม่พบออกซิเจน อนุมูลอิสระมีที่มาจากทั้งแหล่งภายนอกร่างกาย ได้แก่ มลพิษในอากาศ โอโซน ไนตรัสออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่น ควันบุหรี่ อาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว น้ำอัดลม และคนที่รับประทานเนื้อสัตว์มากโดยไม่ชอบทานผักและผลไม้ก็จะมีสภาวะความเป็นกรดสูงมาก แม้แต่อารมณ์เครียดและโกรธ ก็จะสร้างภาวะความเป็นกรดในร่างกายได้เช่นกัน
          ในทางตรงกันข้ามสารต้านอนุมูลอิสระหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า Anti Oxidant ก็อยู่ในพืชและผักหลายชนิด ได้แก่ ผักใบเขียว (เช่น ตำลึง และผักบุ้ง) หรืออาหารที่มีสีเหลือง (เช่น มะละกอสุก, มะม่วงสุก, มะเขือเทศ, ฟักทอง) รวมถึงอาหารที่มีวิตามิน A, C, E สูง เช่น พืช ผักสีเขียวและผลไม่รสเปรี้ยว ซึ่งอาหารเหล่านี้ให้ฤทธิ์เป็นด่างทั้งสิ้น

ค่า pH อยู่ถึงระดับ 8.5 เซลล์มะเร็งจะตาย
          1. น้ำดื่มหลายประเภทในเวลานี้ในตลาดส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆ และมีค่า ORP เป็นบวกเล็กน้อยประมาณ +100 ถึง +200 มิลลิโวลต์ ในขณะที่น้ำอัดลมในตลาดเกือบทั้งหมดเป็นกรดที่แรงมาก ค่า pH ประมาณ 3 และค่า ORP เป็น +400 ถึง +500 มิลลิโวลต์
              ดังนั้นน้ำอัดลมจึงมีศักยภาพการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) สูง และมีศักยภาพในการเสริมอนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มผู้เป็นมะเร็งจึงควรจะงดน้ำประเภทเหล่านี้

          2. น้ำที่ผ่านเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดจะมีกระแสไฟฟ้าสุทธิประจุบวกเพิ่มมากขึ้น พบว่าแม้ค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อทดลองนำน้ำเปล่าไปปั่นในเครื่องปั่นในน้ำผลไม้ 2 นาที พบว่า มีค่า ORP ที่วัดใน 30 นาทีจากเดิมก่อนปั่นพบว่ามีค่า ORP + 88 มิลลิโวลต์ หลังปั่นน้ำเปล่ามีค่า ORP เพิ่มขึ้นเป็น +110 มิลลิโวลต์ (ในเวลาที่เท่ากัน) หรืออีกนัยหนึ่งน้ำเหล่านี้จะมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) เพิ่มเร็วขึ้นประมาณ 25%
              ดังนั้นหากเลือกได้รับประทานผลไม้น่าจะดีกว่าดื่มน้ำผลไม้ปั่นจากเครื่องไฟฟ้า หรือทำน้ำคลอโรฟิลสดจากการบดคั้นด้วยมือ อาจจะดีกว่าการปั่นด้วยเครื่องไฟฟ้า

          3. น้ำดื่มและน้ำปั่นรวมถึงอาหารแทบทุกชนิด เมื่อทิ้งในอากาศนานขึ้นจะพบว่าค่า ORP จะสูงเป็นประจุบวกเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา หมายความว่าอาหารและน้ำส่วนใหญ่เมื่อทำเสร็จใหม่ๆควรรีบรับประทานดีกว่าปล่อยทิ้งค้างไว้นาน มิเช่นนั้นนอกจากจะมีจุลินทรีย์ลงไปในอาหารมากขึ้นแล้ว ร่างกายเรารับประทานอาหารที่มีศักยภาพในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) เพิ่มมากขึ้น

          4. แม้แต่น้ำด่างที่ทำขึ้นมาจากขี้เถ้าก็ดี แม้จากน้ำด่างจากเครื่องทำน้ำด่างที่ทำในต่างประเทศ (ซึ่งก็มีกระแสไฟฟ้าผ่าน) แม้จะมีประจุลบสุทธิในการวัดค่า ORP ในตอนต้น แต่ก็ไม่เสถียร อีกทั้งจะสูญเสียอิเลคตรอนไปเรื่อยๆ เมื่อเจออากาศ ความร้อน แสงแดด
              ดังนั้นแม้เป็นน้ำด่าง ก็ควรจะดื่มให้เร็วมากกว่าจะทิ้งค้างนานไว้เช่นกัน

          5. เมื่อตรวจในน้ำปัสสาวะของมนุษย์ พบว่าแม้ค่า pH และค่า ORP ในปัสสาวะของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน แต่พบสิ่งที่เหมือนกันก็คือเมื่อทิ้งไว้นานจะเกิดการย่อยสลายเกิดก๊าซและคายพลังงานออกมาเป็นไฟฟ้าประจุลบมากขึ้น และกลายเป็นด่างมากขึ้น พบว่าบางคนมีสุขภาพปกติ ได้ตรวจปัสสาวะใน 3 นาทีแรกได้ค่า pH 7.2 และวัดค่า ORP ได้ +64 มิลลิโวลต์ เมื่อเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมงครึ่งพบว่ามีภาวะความเป็นด่างเพิ่มมากขึ้นกลายเป็น 7.5 และค่า ORP กลายเป็น -3 มิลลิโวลต์

     นิ่วในไตเกิดขึ้น...เมื่อน้ำปัสสาวะมีความเป็นกรดมากเกินไป
     การดื่มน้ำอัลคาไลน์เป็นประจำ เป็นการป้องกันการตกตะกอนของนิ่วตั้งแต่เริ่มต้น และ สามารถละลายตะกอนของนิ่วได้
     มีงานวิจัยประเทศญี่ปุ่นว่า...การบริโภค น้ำด่างโมเลกุลเล็ก จะทำให้มีสารยูเรียและกรดยูริคในกระแสเลือดลดลง และทำให้ไตทำงานหนักน้อยลง
     ในประเทศไต้หวัน...แนะนำให้ใช้น้ำด่างในผู้ป่วยโรคได้ ทั้งกลุ่มที่ต้องฟอกไต และกลุ่มที่ไม่ต้องฟอกไต
     น้ำอัลคาไลน์ เป็นน้ำที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ลดการถูกทำลายของหน่วยไตจากอนุมูลอิสระ และยังลดการอักเสบของหน่วยไตได้ด้วย
น้ำอัลคาไลน์ เป็นน้ำที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
สั่งซื้อ - ติดต่อสอบถาม
GIFFARINE CRYSTAL
กิฟฟารีน คริสตัล

Extra Pure Alkaline
เอ๊กซ์ตร้า เพียว อัลคาไลน์

ALKALINE COMPACT
อัลคาไลน์ คอมแพค

SAFE PLUS ALKALINE
เซฟ พลัส อัลคาไลน์

GIFFARINE PURIMAG
เหยือก เพียวรีแมก

MAGNESIUM I-D
น้ำแมกนีเซียม ไอ-ดี

Nothing is more important than your family!
ชัยวัฒน์ ทวีวิวัฒน์กุล Line
Tel: 087-752-2059, 062-497-5450