ประโยชน์น้ำพลังแม่เหล็ก หรือ น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยม
ทางเลือกแห่งการดื่มน้ำพลังแม่เหล็ก
เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรา และคนที่เรารัก
Magnetic Treatment Water
ประโยชน์ของน้ำพลังแม่เหล็ก
ประโยชน์น้ำพลังแม่เหล็ก หรือ น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยม
1. ป้องกันโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
               เพราะคุณสมบัติที่เป็นด่างของน้ำดังกล่าวอยู่แล้ว ทำให้ร่างกายไม่ต้องเสียเวลาเพื่อดึง แมกนีเซียม และแคลเซียมออกมาจากกระดูกไปเป็น Buffer กับกรดในร่างกาย จนทำให้เนื้อกระดูก (Bone Mass) ละลายออกมาเป็นหย่อมๆ เกิดรูพรุน บาง ความแน่นของกระดูก (Bone Density) ลดลง นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้ฟันผุอีกด้วย (Bone Caries) เพราะผิวฟันชั้นนอก (Enamel) ไม่ต้องสูญเสียแมกนีเซียม และแคลเซียม
2. ป้องกันโรคหัวใจ (Heart Disease)
               ในชีวิตประจำวัน ร่างกายจะสร้างความเป็นกรดอยู่เกือบตลอดเวลาจากระบบเมตาบอลิซั่ม (Metabolism) จากมลภาวะ (Pollution) และจากกินอาหารโปรตีนสูง (High Protein Diet) ทำให้ต้องดึงแมกนีเซียมกับแคลเซียมออกจากกระดูก และบางครั้งจากเซลล์กล้ามเนื้อของหัวใจมาคอยผสมเพื่อให้ค่าความเป็นกรดด่างของร่างกายกลับมาสมดุลที่ pH 7.4  ตลอดเวลา (ค่า pH ในเลือด ร่างกายจะยอมให้อยู่ระหว่าง pH 7.35-7.45 น้อยไปหรือมากไปกว่านี้จะทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายผิดปกติ แต่โอกาสที่จะเกิน 7.45 แทบไม่มีเลย นอกจากการใช้ยาผิด
               แมกนีเซียม (Magnesium) จำเป็นที่สุดในการสร้างพลังงานระดับเซลล์ (Cellular Energy) และยังทำให้สารพลังงาน เอ ที พี (Adenosine Triphosphate หรือ ATP) แตกตัวมาเป็นสาร เอ ดี พี (Adenosine Diphosphate) บริเวณไมโตคอนเดรีย (Mitochondria อยู่ภายในเนื้อเซลล์ Cytoplasm) จึงเกิดพลังงานขึ้นเพื่อให้เซลล์นำไปใช้ทำงานต่อไป การที่แมกนีเซียมถูกดึงมาจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอยู่เรื่อยๆ โดยไม่มีเสริมกลับเข้าไป เป็นผลให้เมื่อถึงจุดหนึ่ง (Last Straw) แมกนีเซียมที่อยู่ในเซลล์ไม่พอไปสร้างพลังงาน เอ ที พี เซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจจะหยุดทำงานเพราะขาดเชื้อเพลิง และหัวใจจะหยุดเต้น
3. ป้องกันโรคหัวใจและสมองขาดเลือด (Ischemia)
               เมื่อความเหนียวและความข้นของเลือด ลดลง และโมเลกุลของน้ำที่ประกอบเป็นกลุ่มเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ จึงทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก ปริมาณมากขึ้นนอกจากนี้น้ำในเลือดที่มาหล่อเลี้ยงเซลล์ยังมีสารอาหาร เอนไซม์ และออกซิเจนละลายอยู่อย่างเพียงพออีกด้วย เนื่องจากแรงตึงผิวของน้ำในเลือดต่ำ ทั้งยังสามารถซึมเข้าเซลล์ของอวัยวะต่างๆ ได้โดยง่าย
4. ร่างกายแข็งแรง และมีภูมิต้านทานโรคสูงขึ้น
               เลือดซึ่งใช้น้ำเป็นองค์ประกอบถึง 92 เปอร์เซ็นต์ น้ำที่ดีจึงสามารถพาสารอาหาร เอนไซม์ ฮอร์โมน และออกซิเจน มาให้กับเซลล์ต่างๆ อย่างพอเพียง การไหลเวียน (Blood Circulation) ก็สะดวก เซลล์จะแก่ช้าลง การต้านทานโรคเข้มแข็ง แผลหรือการอักเสบหายเร็วขึ้น ยาปฏิชีวนะสามารถถูกดูดซึมเข้าเซลล์ต่างๆ พร้อมกับน้ำโครงสร้างเล็กได้ ยาเข้าไปปริมาณสูงกว่าน้ำชนิดอื่น ก่อทั้งประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพที่จะหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างแน่นอน ในกรณีที่เป็นแบคทีเรียชนิดที่ไม่ชอบอยู่ในออกซิเจน ซึ่งมักอันตรายต่อมนุษย์ ก็จะหยุดแบ่งตัวและอ่อนแอลง เพราะน้ำพลังแม่เหล็กมีออกซิเจนละลายอยู่สูงทำให้สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ชอบอากาศจะแพร่พันธุ์ต่อไป
5. น้ำที่ได้รับพลังแม่เหล็ก จะมีรสอร่อย และแก้กระหายน้ำได้เร็ว
               การที่น้ำมีรสดี เพราะการมีโครงสร้างขนาดเล็ก  ต่อมรับรสที่โคนลิ้นรับสัมผัสได้ง่าย เป็นการถูกกระตุ้น สร้างความพอใจแปรสัญญาณที่ออกมาในทางรสดี น้ำที่โครงสร้างขนาดเล็กยังสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ เข้าเซลล์ของร่างกายได้ง่าย เมื่อเวลาหิวน้ำ ถ้าดื่มน้ำพลังแม่เหล็ก จะแก้กระหายได้เร็วว่าดื่มน้ำชนิดอื่น ทำให้รู้สึกสดชื่นและชุ่มมากกว่าอีกด้วย
6. ป้องกันโรคปวดข้อ (Arthritis) โรคเก๊าท์ (Gout) และโรคนิ่วในไต (Kidney Stone)
               เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นด่าง ทำให้ผลึกของกรดชนิดต่างๆ ไม่จับตัว อาทิเช่น กรดยูริค (Uric Acid ), กรดออกซาลิก (OxalicAcid) ความเป็นด่างของน้ำพลังแม่เหล็กจะไปทำให้สารต่างๆ ที่ออกฤทธิ์เป็นกรดทั้งหลายหมดสภาพ กรดยูริคบริเวณข้อ (Joint) ละลาย ไม่ก่อตัวเป็นผลึกที่แหลมคมฝังตามข้อต่างๆ อีกต่อไป ความเจ็บของโรคเก๊าท์อันเกิดจากผลึกแหลมๆ แทงเนื้อเยื่อก็จะทุเลาลง
7. ป้องกันโรคแห่งความเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Degenerative Disease)
               โรคแห่งความเสื่อม ที่สำคัญ คือ โรคมะเร็ง (Carcinoma) ซึ่งขออธิบายพยาธิสภาพของมันอย่างง่ายๆ ดังนี้...
               อนุมูลอิสระ (Free Radical) ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ไปทำให้เซลล์ปกติถูกทำลายโดยปฏิกิริยาห่วงโซ่ โดยโมเลกุลในเซลล์จะถูกแย่งอิเลคตรอนประจุลบ เคยมีอยู่ออกไป ทำให้ตัวมันเองขาดอิเลคตรอนกลายเป็นอนุมูลอิสระตัวใหม่ ซึ่งไม่เสถียร ของปฏิกิริยาห่วงโซ่ อีเลคตรอน ที่แยกตัวออกไปนี้จะปล่อยพลังงานให้เป็นอิสระ (ซึ่งเคยใช้ยึดอีเลคตรอนไว้) หลุดออกมาจากโมเลกุลและร่างกายควบคุมไม่ได้ พลังงานนี้จึงเที่ยวอาละวาดทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ใกล้เคียง จนเยี่อหุ้มเซลล์เสียหาย ทำหน้าที่ไม่ได้ตามปกติอาจะป็นรู เกิดความพิการ เกลือแร่ภายในเนื้อเซลล์ (Cytoplasm) จะมีสัดส่วนทางเคมีผิดปกติ เพราะมีการรั่วของบางเกลือแร่เช่น โปแตสเซียม ผ่านออกมาจากเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้ ดี เอน เอ (DNA) ในนิวเคลียส (Nucleus) บิดเบี้ยว แบ่งตัวเพี้ยนตามไปด้วย เกิดเป็นเซลล์พิกลพิการชนิดใหม่เรียกว่า เซลล์มะเร็ง
               การเกิดอนุมูลอิสระที่พบมากคือสาเหตุมาจากรังสีต่างๆ และที่ขาดความสนใจเพราะประมาท แต่อันตรายใหญ่หลวง คือ รังสีเอกซ์ (X-Ray) การถ่ายเอกซ์เรย์หน้าอก รังสีผ่านร่างกายเพียงวินาทีเดียว อีเลคตรอนกระเด็นหลุดออกมานับล้านตัว พลังงานที่อีเลคตรอนเคยใช้วิ่งรอบโพรตอน (Proton) เปลี่ยนออกมาเป็นพลังงานอิสระ ที่ไม่มีผู้ใดควบคุมได้ เกิดเซลล์อนุมูลอิสระเป็นล้านเซลล์ นี่คือ ต้นเหตุของโรคมะเร็งโดยเฉพาะเซลล์ของเต้านมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงง่าย ยิ่งถ้าอายุมากขึ้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจะไม่พอเพียง เช่น วัยหนุ่มสาว เป็นต้น
น้ำดื่มที่ดีต้องมีแร่ธาติ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรา และคนที่เรารัก
ประโยชน์น้ำพลังแม่เหล็ก หรือ น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยม
               การดื่มน้ำโมเลกุล 6 เหลี่ยมเป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย คุณประโยชน์ที่สำคัญของการดื่มน้ำโมเลกุล 6 เหลี่ยมมีดังนี้
               1. ให้ความรู้สึกสดชื่น แข็งแรงขึ้น สัมผัสได้ภายใน 5 นาที (มีวิธีทดสอบ)
               2. ขจัดของเสียออกจากเซลล์ (ดีท๊อกซ์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลภายใน 1 ชั่วโมง โดยปัสสาวะจะขุ่นและมีกลิ่นแรง กว่าปกติ คอแห้งและกระหายน้ำ เนื่องจากไตต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้นในการขับของเสียออกจากร่างกาย หรือมีอาการเวียนศรีษะ เนื่องจากของเสียถูกขับออกมาในปริมาณมาก
               3. ช่วยกระตุ้นพลังบำบัดตัวเองของร่างกาย ภูมิต้านทานโรคสูงขึ้น ลดอาการภูมิแพ้ (เห็นผลใน 24 ชั่วโมง) บรรเทา ไซนัสอักเสบ ไมเกรน ช่วนให้นอนหลับสนิท
               4. บรรเทาอาการปวดตามข้อ ปวดหลัง เข่าเสื่อม ไหล่ติด เก๊าท์ (เห็นผลใน 2 สัปดาห์)
               5. ควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ปัญหาแผลเรื้อรัง (เห็นผลใน 2 สัปดาห์) ประสิทธิภาพการทำงานของไตดีขึ้น โดยอาการปัสสาวะบ่อย ๆ จะลดน้อยลง
               6. บรรเทาอาการท้องผูก น้ำหนักตัว ลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์
               7. ช่วยให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาฒ ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดผลข้างเคียงจากการฉายรังสี หรือ เคมีบำบัด
               8. เสริมสร้างกระดูให้แข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน และ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน
               9. ป้องกันโรคหัวใจ สมองขาดเลือด ความดันโลหิตสูง
               10. ชะลอความแก่ของเซลล์ เห็นผลชัดเจน โดยผมที่หงอกจะดกดำขึ้น
               11. ป้องกันการเกิดโรคแห่งการเสื่อม เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันสูง ฯลฯ
             การดื่มน้ำที่มีความเป็นด่างเหมาะสมเป็นประจำ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ โดยเฉพาะ กลุ่มโรค NCDs...
ดื่มน้ำที่มีความเป็นด่างเหมาะสม ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคแห่งความเสื่อม
น้ำดื่มที่ดี ต้องมี...
                         - แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
                         - ต้องมีอ๊อกซิเจนสูง ปรับสมดุลเป็นด่างอ่อนๆ
                         - ต้องมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก
                         - ต้องสะอาดปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย
น้ำดื่มที่ดีต้องมีแร่ธาติ... ประโยชน์ของแร่ธาตุ
          * แมกนีเซียม Magnesium [Mg] ช่วยในการดูดซึมแคลเซี่ยมเข้าสู่ร่างกาย คลายกล้ามเนื้อทำงานควบคู่กับแคลเซียม จำเป็นสำหรับการเติบโตของกระดูกและฟัน ควบคุมการทำงานของระบบประสาท บรรเทาอาการปวดไมเกรน ลดโคเลสเตอร์รอล เผาผลาญน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคนิ่วในไต ตะคลิวกล้ามเนื้อ หลอดเลือดแข็งตัว โรคหัวใจ โรคสมองขาดเลือด ลดอาการโรคซึมเศร้า และนอนไม่หลับ โรคพิษสุรา และป้องกันผิวพรรณเหี่ยวย่น แก่ก่อนวัย ฯลฯ ป้องกันโรคกระดูกพรุน [Osteoporosis] กระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ในการเผาผลาญสารอาหาร และการสังเคราะห์โปรตีนเป็นต้น
          * แคลเซี่ยม Calcium [Ca] ช่วยเสริมสร้างกระดูก และฟันให้แข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ ช่วยในการเจริญเติบโตของประสาทสัมผัสให้ดีขึ้น รักษาความเป็นด่างอ่อนๆ ในร่างกาย และทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล ช่วยในการแข็งตัวของเลือด เมื่อเกิดบาดแผลเลือดจะหยุดไหล ป้องกันโรคกระดูกบาง และพรุน [Osteoporosis] กระตุ้นให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมน และการกระตุ้นปฏิกริยาของเอ็นไซม์ต่างๆ เป็นต้น
          * โปรแตสซียม ช่วยควบคุมความสมดุล ของสภาวะกรด-ด่างในร่างกาย และการทำงานของระบบประสาท
          * ซีลีเนียม Selenium [Se] มีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ ออกซิแดนท์ สารต้านอนุมูลอิสระ และยังเป็นส่วนหนึ่งของเอ็นไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ชื่อ กลูตาไทโอนเปอร็อกซิเดส [Glutathione peroxidase] ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องเซลล์จากมลพิษในสิ่งแวดล้อมและอาหาร ซีลีเนียมทำงานร่วมกับวิตามินซีและอี ช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการทำลายของอนุมูลอิสระ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และสมองขาดเลือด หลอดเลือดในสมองแตก/ตีบ ต้อกระจก และจอประสาทตาเสื่อม ช่วยชะลอความแก่ ผิวหนังตึง และรังแค เป็นต้น
          * โครเมียม ช่วยอินซูลินในการควบคุมน้ำตาลในเลือด ทำให้ระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดลดต่ำลง
          * ลิเธียม ช่วยละลายกรดยูริคในผู้ป่วยโรคเก๊าต์ ทำให้ลดอาการปวดข้อ ลดอาการทางจิต พฤติกรรมก้าวร้าว โรคพิษสุราเรื้อรัง
          * สังกะสี Zinc [Zn] จำเป็นต่อกระบวนการทำงานของร่างกายนับร้อย จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็ก กระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ใหม่ ทดแทนเซลล์เก่าหรือเซลล์ที่ได้รับความเสียหาย ชะลอความแก่ ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งเต่งตึง ปรับสภาวะอินซูลินในร่างกายให้สมดุล ลดการเกิดสิว ป้องกันอาการเป็นหมันในชาย และช่วยชะลอการสูญเสียการมองเห็นของผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อม ป้องกันมะเร็ง เป็นต้น
          * ฟอสฟอรัส ช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ และเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
          * ไอโอดีน ช่วยสลายอาหารให้เป็นพลัง ป้องกันโรคคอพอก
          * เหล็ก ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง และนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ รวมทั้งช่วยในการขับถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
          *** อ้างอิงจากหนังสือ Water For Life
          *** อ้างอิงจากบทความของ นพ.จิรายุ โคตรพัฒน์
วันนี้น้ำดื่มของคุณ มีคุณสมบัติดังนี้หรือยัง...
           ผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มผ่านแม่เหล็ก คือคำตอบของคุณ...
           เครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน อัลคาไลน์  GIFFARINE WATER PURIFIER
คุณสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องกรองน้ำแต่ละรุ่น -
Nothing is more important than your family!
ไม่มีอะไรสำคัญกว่าครอบครัวของคุณ!
หน้าผลิตภัณฑ์4 รุ่น 4 สไตล์
เพิ่มเพื่อน

รุ่งอรุณ นิลเพ็ชร

ให้คำปรึษาการทำเว็บไซต์ฟรี, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ธุรกิจ, เว็บ Responsive, Landing Page, MLM SYSTEM, เว็บไซต์ MLM, เว็บไซต์ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์ขยายงาน, เว็บไซต์ระบบตะกร้า, เว็บแม่ทีม, เว็บพ่วง

ออกแบบเว็บไซต์

สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 53
  
เมื่อวานนี้ 61
เดือนนี้ 1256
ปีนี้ 22451
ทั้งหมด 320345