ลักษณะของน้ำดื่มในอุดมคติ...
         - น้ำดื่มที่ดี ต้องมีแร่ธาตุ เป็นน้ำแร่ (Mineral Water) คือน้ำที่มีเกลือแร่จำเป็นละลายอยู่ เพิ่มแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
         - น้ำดื่มที่ดี ต้องมีอ๊อกซิเจนสูง
         - น้ำดื่มที่ดี ต้องปรับสมดุลเป็นด่างอ่อนๆ เป็นน้ำด่าง (Alkaline Water) ช่วยปกป้องร่างกาย น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความเป็นกรด และช่วยเป็นตัวกันชน (Buffer) ร่างกาย เพื่อสร้างสมดุล
         - น้ำดื่มที่ดี ต้องมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก (Micro Cluster หรือ Small Cluster) สามารถดูดซึมได้ดี
         - น้ำดื่มที่ดี ต้องสะอาดปลอดภัย เป็นน้ำที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ฯลฯ
เครื่องกรองน้ำดีๆ มีค่าเท่ากับชีวิตคุณ และ ครอบครัว
เครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน อัลคาไลน์ ผลิตน้ำดื่มทรงคุณค่า เพื่อสุขภาพครอบครัว
มั่นใจได้ 100% กับเครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน
- สะอาด ปลอดภัย - กรองฝุ่น - กรองสาร - ฆ่าเชื้อ - ใช้วัสดุปลอดภัย - มีมาตรฐานรับรอง - เป็นน้ำแร่โมเลกุลเล็ก - เป็นน้ำด่างอัลคาไลน์
         "น้ำ" โอสถมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ปัจจัยสำคัญของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล โดยเฉพาะในร่างกายคนเรามีน้ำมากถึง 70% ของน้ำหนักตัว หรือ 2 ใน 3 ของร่างกายของคนเรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 2.5 ลิตรหรือวันละ 8 - 10 แก้ว เราควรเลือกดื่มน้ำสะอาด และมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่เพียงพอ จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย
         แต่แน่ใจแล้วหรือว่า น้ำที่คุณดื่มทุกวันนั้นสะอาดเพียงพอ
         น้ำที่เราใช้ดื่มนั้น ไม่ได้สะอาด 100% แน่นอน ยิ่งเป็นน้ำจากก๊อก จากท่อน้ำประปาด้วยแล้ว ยิ่งมีสารปนเปื้อนมากมาย ทั้งโลหะหนัก ฟลูออไรด์ คลอรีน หินปูน สารพิษ สารเคมี เชื้อโรค แบคทีเรีย และอื่นๆ ที่เป็นอันตรายกับร่างกายอีกกว่า 300 ชนิด
         เนื่องจากปัจจุบัน การที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสิ่งปฏิกูล สารเคมี กากสารพิษ โลหะหนัก ถูกปล่อยทิ้งลงเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน ในปริมาณที่สูงขึ้น
         และจากการที่น้ำมีคุณสมบัติเด่น คือ เป็นตัวทำละลายที่ดี จึงถูกปนเปื้อนด้วยสารตกค้างดังกล่าวก่อนไหลกลับสู่แหล่งน้ำ
         ดังนั้นก่อนนำน้ำมาบริโภค จึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเติมสารเคมีเร่งการตกตะกอน กรอง ใส่คลอรีน ฆ่าเชื้อโรค กำหนดมาตรการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ดีที่สุด ก่อนออกสู่บ้านเรือน ซึ่งคลอรีนที่ใส่อาจเกิดกลิ่นอันไม่ควรดื่มหรือเกิดกลิ่นในขณะที่ใช้ในการประกอบอาหาร และเป็นตัวให้เกิด สารไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes : THMs) สารก่อมะเร็ง ที่ยากจะกำจัดในระบบประปาปกติ และแม้จะควบคุมอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม
         อุโมงค์ส่งน้ำและท่อประปาทั่วไปอาจเกิดสนิม รั่วซึม การปิดซ่อม เปิดโอกาสให้สิ่งสกปรก และเชื้อโรคต่างๆเข้ามาสู่ระบบส่งน้ำได้ อีกทั้งสารตกค้างต่างๆ จากการเกษตร เช่นปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารพิษจากโรงงาน ที่ละลายมากับน้ำอาจถูกกำจัดได้ไม่หมด เพราะการกำจัดสารเหล่านี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
         นอกจากนี้ การดื่มน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆได้
การดื่มน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆได้
รู้จักฝ้าขาวในน้ำประปา
โดย ไทยรัฐออนไลน์
          "สิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คิด" วลีสั้นๆ นี้ อาจนำมาใช้ได้กับน้ำประปา อย่างน้อยก็ในกรณีที่เราเห็นว่ามี ฝ้าบางๆ จับอยู่ที่ผิวน้ำ แล้วคิดว่ามันไม่สะอาด
          การประปานครหลวง (กปน.) อธิบายว่า เมื่อรองน้ำประปาแล้วเห็น ฝ้าบางๆนั้น แท้จริงเป็นตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต แร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ ที่ส่งผลให้น้ำมีความกระด้างเจือปนไม่เกี่ยวกับการเป็นนิ่วหรือน้ำไม่สะอาดแต่อย่างใด
          นายชัชชาย อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วว่าน้ำประปาที่การประปานครหลวงให้บริการนั้น ได้คุณภาพตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก นำมาใช้ดื่มได้อย่างปลอดภัย ฝ้าขาวๆ ที่ปรากฏให้เห็นนั้น เกิดจากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ ถูกความร้อนจากแสงแดดหรือสภาพแวดล้อมจากภายนอก พอนานๆ เข้าเกิดการตกตะกอนรวมตัวกันเป็นฝุ่นเล็กๆ สีขาวๆ ที่เห็นเป็นฝ้าเกาะอยู่บนผิวน้ำ นั่นเอง (มักจะเห็นบ่อยๆเวลาเปิดตุ่มน้ำ ต้องใช้ขันเกลี่ยฝุ่นขาวนั้นพร้อมกับตักทิ้งไป) หากนำไปต้มด้วยความร้อนสูงจนเดือด ความร้อนที่ถึงจุดเดือดนี้จะทำให้แคลเซียมเหล่านี้ตกตะกอนกลายเป็นตะกรัน เกาะอยู่ตามภาชนะที่ใช้ต้มน้ำ ยิ่งทำให้เข้าใจผิดไปอีกว่าตะกรันที่พบนั้นอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคนิ่วในคนได้
          ความจริงตะกรันในน้ำประปา ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นนิ่ว เพราะอุณหภูมิในร่างกายคนเราไม่สูงพอที่จะทำให้แคลเซียมในน้ำประปาที่ดื่มเข้าไปตกตะกอนกลายเป็นตะกรันไปอุดตันในร่างกาย ที่จริงแล้วมันกลับเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน เหมือนที่เราดื่มนมมากๆ เพื่อให้ได้แคลเซียมในปริมาณที่ต้องการ ซึ่งในน้ำประปาก็มีแคลเซียมเหมือนกัน แต่คนกลับกลัวเพราะเข้าใจผิดไปเอง
          ส่วนสาเหตุของโรคนิ่วนั้น เกิดจากการรวมตัวของเกลือแร่ที่มีอยู่ในน้ำปัสสาวะ อาจจะเป็นเกลือฟอสเฟต เกลือคาร์บอเนตของแคลเซียม หรือแมกนีเซียม หรืออาจจะเป็นกรดยูริค หรือแคลเซียมออกซาเลต โดยปกติน้ำปัสสาวะละลายผลึกของเกลือเหล่านี้ได้ แต่ถ้ามีความไม่สมดุลจากการบริโภคอาหารเกิดขึ้น เกลือพวกนี้จะตกตะกอน และรวมตัวเป็นก้อนนิ่ว
          ก็เป็นอันสบายใจได้ว่า การดื่มน้ำประปาไม่ทำให้เป็นนิ่วอย่างแน่นอน หากยังสงสัยหรือกังวลใจเกี่ยวกับการดื่มน้ำประปา โทร. 1125 มีนักวิทยาศาสตร์ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง.

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/43372
          เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ร่างกายจึงควรรับน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
          ดังนั้นเครื่องกรองน้ำ จึงถูกผลิตมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการขจัดสารปนเปื้อนต่างๆ ที่ปนมากับน้ำที่เราใช้ดื่ม โดยสารปนเปื้อนจะถูกแยกออกเป็นขั้นๆ ตามชนิดของไส้กรอง ก่อนจะได้น้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากสารปนเปื้อนออกมาให้เราใช้บริโภค
          เทคโนโลยีทางด้านเครื่องกรองน้ำ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถูกคิดค้นขึ้นมา ด้วยเทคโนโลยี ราคา รูปแบบ และจุดขายที่หลากหลาย
          กิฟฟารีน จึงขอมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ เครื่องกรองน้ำ ทำน้ำแร่ และน้ำด่างอัลคาไลน์
          เครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพสูง
          คุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำที่ดี เครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน อัลคาไลน์...
                    - กรองฝุ่น Physical Treat
                    - กรองสาร Chemical Treat
                    - ฆ่าเชื้อฯ Biological Treat
                    - ใช้วัสดุที่ปลอดภัย Food Grade Material
                    - ได้มาตรฐานรับรอง ISO, GMP, Certificate

ถ้าจะต้องซื้อเครื่องกรองน้ำ
เราจะต้องเลือกอย่างไร? ที่ดีที่สุด
  • ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
  • มาตรฐานการผลิตสินค้า
  • ความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ในการผลิต
  • การทดสอบประสิทธิภาพ การรับรองคุณภาพ
  • การรับประกันสินค้าและการบริการหลังการขาย
  • ราคาเครื่องและค่าใช้จ่ายในระยะยาว
เครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน
          - อำนวยการผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
          - ขบวนการผลิตผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล ISO 9001 : 2008 ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
          - ผลิตจากวัสดุที่คัดสรรอย่างดี ปลอดภัย (Food Grade Material)
          - น้ำที่ผ่านการกรอง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเสมอ และผ่านการวิเคราะห์แล้ว จากห้องปฏิบัติในสถาบันชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศที่เชื่อถือได้ เช่น
                   - ได้มาตรฐานรับรอง ISO, GMP, Certificate
                   - สถาบัน STANFORD ประเทศ Australia [HR 96/6360]
                   - ผ่านมาตรฐาน AMS Laboratories Ply Ltd ประเทศ Australia [AS/NZA 4020: 2005]
                   - สถาบัน AMS Laboratories Ply Ltd ประเทศ Australia [AS/NZS 4020:2007]
                   - ผ่านการตรวจสอบมาตราฐานน้ำดื่มจาก 5 สถาบันที่เชื่อถือได้ คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, การประปานครหลวง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
          - รับประกันการใช้งาน มั่นใจมีอะไหล่ และบริการระยะยาว
          - คุ้มค่าคุ้มราคาเครื่องและค่าใช้จ่ายระยะยาว
          - พร้อมรับบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ
เครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน มีคุณภาพที่ให้คุณค่าตามลักษณะของน้ำดื่มในอุดมคติ คือ
         - มีแร่ธาตุ เป็นน้ำแร่ (Mineral Water) คือน้ำที่มีเกลือแร่จำเป็นละลายอยู่ เพิ่มแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
         - มีอ๊อกซิเจนสูง
         - ปรับสมดุลเป็นด่างอ่อนๆ เป็นน้ำด่าง (Alkaline Water) ช่วยปกป้องร่างกาย น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความเป็นกรด และช่วยเป็นตัวกันชน (Buffer) ร่างกาย เพื่อสร้างสมดุล
         - มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก (Micro Cluster หรือ Small Cluster) สามารถดูดซึมได้ดี
         - สะอาด ปลอดภัย เป็นน้ำที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ฯลฯ
เครื่องกรองน้ำดีๆ มีค่าเท่ากับชีวิตคุณ และ ครอบครัว
เครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน อัลคาไลน์ ผลิตน้ำดื่มทรงคุณค่า เพื่อสุขภาพครอบครัว
มั่นใจได้ 100% กับเครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน
- สะอาด ปลอดภัย - กรองฝุ่น - กรองสาร - ฆ่าเชื้อ - ใช้วัสดุปลอดภัย - มีมาตรฐานรับรอง - เป็นน้ำแร่โมเลกุลเล็ก - เป็นน้ำด่างอัลคาไลน์
คุณสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องกรองน้ำแต่ละรุ่น -
Nothing is more important than your family!
ไม่มีอะไรสำคัญกว่าครอบครัวของคุณ!
หน้าผลิตภัณฑ์4 รุ่น 4 สไตล์
เพิ่มเพื่อน

รุ่งอรุณ นิลเพ็ชร

ให้คำปรึษาการทำเว็บไซต์ฟรี, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ธุรกิจ, เว็บ Responsive, Landing Page, MLM SYSTEM, เว็บไซต์ MLM, เว็บไซต์ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์ขยายงาน, เว็บไซต์ระบบตะกร้า, เว็บแม่ทีม, เว็บพ่วง

ออกแบบเว็บไซต์

สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 57
  
เมื่อวานนี้ 61
เดือนนี้ 1260
ปีนี้ 22455
ทั้งหมด 320349