เครื่องกรองน้ำกิฟฟารีน อัลคาไลน์ Water Purifier-TH
◉ ค่า pH คืออะไร ?
          pH ย่อมาจากคำว่า Positive Potential of The Hydrogen Ions คือ ค่าที่แสดงถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือไฮโดรเนียมไอออน (H3O+)
          ค่า pH เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด-เบส ของสารละลายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ค่า pH ของสารละลายเป็นค่าลอการิทึมของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน
          โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง แต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH balance หรือไม่เป็นกรดหรือเบส ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
          การหาค่า pH ในสารต่างๆ มีประโยชน์มากมายในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างด้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง จนรวมไปถึงวงการการแพทย์ การเกษตร ฯลฯ
pH (Positive Potential of The Hydrogen Ions)
◉ ค่า pH เป็นมาตรวัดที่ดีตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าน้ำมีความกระด้างหรือไม่
◉ น้ำบริสุทธิ์จะมีค่า pH=7 น้ำที่มี pH ต่ำกว่านั้นก็จะมีสภาพเป็นกรด และถ้า pH สูงกว่านั้นก็จะมีสภาพเป็นเบส (ด่าง) น้ำผิวดินจะมีค่า pH ตั้งแต่ 6.5 ถึง 8.5 ในขณะที่น้ำใต้ดินจะมีค่า pH อยู่ที่ 6 ถึง 8.5
◉ โดยทั่วไปแล้ว น้ำที่มีค่า pH น้อยกว่า 6.5 อาจจัดว่ามีสภาพเป็นกรด เป็นน้ำอ่อน หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน
◉ น้ำที่มีสภาพเป็นกรดมักจะมีการเจือปนของโลหะอิออน และอาจจะเป็นอันตรายหากนำไปบริโภค
◉ น้ำที่มีสภาพเป็นกรดยังสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำจากโลหะ และมีผลต่อรสชาติของน้ำด้วย น้ำทีมีสภาพกรดยังทำให้เกิดคราบในท่อน้ำต่างๆ และหากนำไปซักผ้าก็จะเกิดคราบกับเสื้อผ้าอีกด้วย
◉ ที่สำคัญคือ หากบริโภคน้ำที่มีสภาพกรดจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา
◉ หากแหล่งน้ำของคุณมีสภาพเป็นกรดมาก จึงควรจะทำการปรับค่า pH ในเป็นกลางเสียก่อนโดยอาจใช้ โซดาแอช (sodium carbonate) สารนี้จะทำหน้าที่เพิ่มปริมาณโซเดียมในน้ำที่ให้น้ำมี pH เพิ่มมากขึ้น

◉ จากการศึกษาของ Wilkes University, USA พบว่าค่าของ pH ไม่ได้เป็นการวัดว่าสภาพที่เป็นกรดหรือเบสนั้นมีความแรงเพียงใด และการใช้ pH เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้บ่งบอกถึงคุณลักษณะและข้อกำหนดต่างๆทั้งหมด ของแหล่งน้ำนั้นๆ หากจะทดสอบน้ำแล้วควรจะใช้วิธีอื่นๆร่วมด้วย
◉ น้ำที่เหมาะสมต่อการอุปโภคและบริโภคจะมี pH อยู่ที่ 6.5 ถึง 8 อย่างไรก็ตาม สภาพเป็นกรดหรือเบสของน้ำไม่สามารถเปลี่ยนแปลง pH ของร่างกายคนเราได้ เนื่องจากร่างกายของเรามีระบบ Buffer ที่จะทำการปรับสมดุล pH อย่างต่อเนื่อง เช่นในกระเพาะของเรานั้นจำเป็นต้องมี pH 2 เพื่อประโยชน์ในการย่อยอาหารและการทำงานของกระบวนการต่างๆ
◉ โดยสรุปแล้วน้ำที่เหมาะสมต่อการบริโภคและอุปโภคนั้นควรจะมี pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8 หากน้ำมี pH นอกช่วงนี้จะมีให้เกิดอันตรายกับร่างกายและอุปกรณ์ต่างๆได้ โดยเฉพาะน้ำที่มีสภาพเป็นกรด นอกจากนี้การดื่มน้ำไม่สามารถเปลี่ยนแปลง pH ของร่างกายคนเราได้ เนื่องจากเรามีระบบ Buffer ในการรักษาสมดุล pH เพื่อให้กลไกต่างๆของร่างกายทำงานได้เป็นปกติ

◉ References;
➢ World Health Organization 2003, pH in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality, Geneva, Switzerland.
➢ Nordberg GF, Goyer RA, Clarkson TW. Impact of effects of acid precipitation on toxicity of metals. Environmental health perspectives, 1985, 68:169-180.
          น้ำดื่มอัลคาไลน์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "น้ำด่าง" คือน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติความเป็นด่าง เป็นน้ำที่มีค่า pH ค่อนไปทางด่างอ่อนๆ หรือน้ำที่มีค่า pH มากกว่า 7
          ซึ่งสภาพความเป็นด่างนั้น มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ อีกทั้งยังช่วยในการดูดซึมเข้าไปจับไขมันส่วนเกิน และพวกโลหะหนักในร่างกายได้ดีขึ้น ทั้งนี้น้ำด่างยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆ ที่ร่างกายต้องการมากมาย จึงมีส่วนในการลดความอ้วน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง
ค่า pH คืออะไร ?
◉ ประโยชน์ของค่า pH แต่ละระดับ
➢ น้ำดื่มส่วนใหญ่จะมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่เกือบๆ เป็นกลาง คือ อาจจะต่ำหรือเกินกว่า pH 7 นิดหน่อย ในขณะที่น้ำอัดลมจะมีฤทธิ์เป็นกรดเยอะมากโดยค่า pH จะอยู่ที่ 2 กว่าๆ น้ำแร่จากธรรมชาติ หรือ น้ำอัลคาไลน์นั้น จะมีค่าเป็นด่างนิดหน่อย โดยค่า pH จะอยู่ที่ 8 – 8.5
          pH 10 น้ำซุป
💧 น้ำอัลคาไลน์มีโมเลกุลขนาดเล็กลง ทำให้สามารถละลายแร่ธาตุที่มีประโยชน์ที่มีประโยชน์ออกจากอาหารได้ดีขึ้น และยังช่วยกำจัดรสขม รสฝาดลิ้น กลิ่นสาป จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำซุปต่างๆ
          pH 9.5 หลังออกกำลังกาย
💧 โมเลกุลของน้ำอัลคาไลน์ที่มีขนาดเล็กจะสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยเติมน้ำที่ขาดหายไปได้อย่างรวดเร็ว
          pH 9 หุงข้าว
💧 แช่ข้าวดิบในน้ำอัลคาไลน์เป็นเวลา 30-60 นาทีก่อนหุง เม็ดข้าวสวยจะสุกเร็วขึ้น และสามารถจะใช้น้ำน้อยลงกว่าปรกติ ทำให้มีรสชาติอร่อยขึ้นโดยไม่แฉะ
          pH 8.5 สำหรับดื่ม
💧 เป็นค่า pH ที่เหมาะสำหรับการดื่ม กำจัดความอ่อนเพลียเมื่อยล้า เพราะแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมาย เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม และโปตัสเซียม จะซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้รวดเร็ว จากนั้นน้ำอัลคาไลน์ยังมีค่า ORP ลบสูง (OXIDATION REDUCTION POTENTIAL) ช่วยสร้างสมดุลในร่างกาย กำจัดของเสียประเภทกรดออกจากร่างกาย
          pH 7.5 สำหรับชงนมเด็ก
💧 น้ำอัลคาไลน์ผสมกับนมผงจะช่วยเสริมสร้างกระดูกในตัวเด็กผู้เริ่มดื่มน้ำอัลคาไลน์ครั้งแรก ให้เริ่มดื่มที่ค่านี้ก่อน
          pH 5.5 สำหรับผิวภายนอก
          ล้างหน้า :
💧 น้ำอะซิดิก (ACIDIC) จะช่วยกระชับผิว กำจัดคราบมัน และเชื้อโรค โดยปราศจากสารเคมี เก็บน้ำอะซิดิกในขวดสเปรย์ใช้พ่นหน้าระหว่างวัน จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้น กระชับ และยังกำจัดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้อีกด้วย
          ล้างผม :
💧 ล้างผมด้วยน้ำอะซิดิกจะช่วยให้ผมเงางาม ลดรังแคบนหนังศีรษะ และยังมีรายงานจากผู้ใช้ว่า... ช่วยในเรื่องผมร่วงได้อีกด้วย
          อื่นๆ :
💧 เพราะความสามารถในการกำจัดเชื้อโรค น้ำอะซิดิกจึงเหมาะกับการล้างแผล สามารถนำไปฉีดสเปรย์ตามข้อเท้า ป้องกันโรคผิวหนัง เช่น ฮ่องกงฟุต ปกติเลือดของคนเราจะมีค่าความเป็นด่างหรือค่า pH ประมาณ 7.2 - 7.4 (ด่างอ่อนๆ)แต่เมื่อร่างกายมีของเสียในเลือดมากเกินไป จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะเลือดเป็นกรด (Acidosis) ทำให้เซลล์ในร่างกายเกิดความเสื่อม ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย การป้องกันและบำบัด ไม่ให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด - รับประทานประเภท ผักสด ผลไม้ ที่มีความเป็นด่าง ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย - หลีกเลี่ยงจากสถานที่ ที่มีมลพิษ - ดื่มน้ำที่มีความเป็นด่าง (Alkaline) เพื่อช่วยปรับสมดุล และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ
น้ำด่าง คือน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติความเป็นด่าง
Nothing is more important than your family!
ไม่มีอะไรสำคัญกว่าครอบครัวของคุณ!
หน้าแรก waterpurifier-th
เพิ่มเพื่อน
ชัยวัฒน์ ทวีวิวัฒน์กุล
Line ID :
ให้คำปรึษาการทำเว็บไซต์ฟรี, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ธุรกิจ, เว็บ Responsive, เว็บ Parallax, Landing Page, MODERNWEB, โมเดิร์นเว็บ, MLM SYSTEM, เว็บไซต์ MLM, เว็บไซต์ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์ขยายงาน, เว็บไซต์ระบบตะกร้า, เว็บแม่ทีม, เว็บพ่วง

ออกแบบเว็บไซต์
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 302
เดิอนนี้ 2824
ปีนี้ 4830
ทั้งหมด 302724