◉ ค่า pH คืออะไร ?
          pH ย่อมาจากคำว่า Positive Potential of The Hydrogen Ions คือ ค่าที่แสดงถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือไฮโดรเนียมไอออน (H3O+)
          ค่า pH เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด-เบส ของสารละลายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ค่า pH ของสารละลายเป็นค่าลอการิทึมของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน
          โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง แต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH balance หรือไม่เป็นกรดหรือเบส ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
          การหาค่า pH ในสารต่างๆ มีประโยชน์มากมายในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างด้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง จนรวมไปถึงวงการการแพทย์ การเกษตร ฯลฯ
pH (Positive Potential of The Hydrogen Ions)
◉ ค่า pH เป็นมาตรวัดที่ดีตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าน้ำมีความกระด้างหรือไม่
◉ น้ำบริสุทธิ์จะมีค่า pH=7 น้ำที่มี pH ต่ำกว่านั้นก็จะมีสภาพเป็นกรด และถ้า pH สูงกว่านั้นก็จะมีสภาพเป็นเบส (ด่าง) น้ำผิวดินจะมีค่า pH ตั้งแต่ 6.5 ถึง 8.5 ในขณะที่น้ำใต้ดินจะมีค่า pH อยู่ที่ 6 ถึง 8.5
◉ โดยทั่วไปแล้ว น้ำที่มีค่า pH น้อยกว่า 6.5 อาจจัดว่ามีสภาพเป็นกรด เป็นน้ำอ่อน หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน
◉ น้ำที่มีสภาพเป็นกรดมักจะมีการเจือปนของโลหะอิออน และอาจจะเป็นอันตรายหากนำไปบริโภค
◉ น้ำที่มีสภาพเป็นกรดยังสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำจากโลหะ และมีผลต่อรสชาติของน้ำด้วย น้ำทีมีสภาพกรดยังทำให้เกิดคราบในท่อน้ำต่างๆ และหากนำไปซักผ้าก็จะเกิดคราบกับเสื้อผ้าอีกด้วย
◉ ที่สำคัญคือ หากบริโภคน้ำที่มีสภาพกรดจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา
◉ หากแหล่งน้ำของคุณมีสภาพเป็นกรดมาก จึงควรจะทำการปรับค่า pH ในเป็นกลางเสียก่อนโดยอาจใช้ โซดาแอช (sodium carbonate) สารนี้จะทำหน้าที่เพิ่มปริมาณโซเดียมในน้ำที่ให้น้ำมี pH เพิ่มมากขึ้น

◉ จากการศึกษาของ Wilkes University, USA พบว่าค่าของ pH ไม่ได้เป็นการวัดว่าสภาพที่เป็นกรดหรือเบสนั้นมีความแรงเพียงใด และการใช้ pH เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้บ่งบอกถึงคุณลักษณะและข้อกำหนดต่างๆทั้งหมด ของแหล่งน้ำนั้นๆ หากจะทดสอบน้ำแล้วควรจะใช้วิธีอื่นๆร่วมด้วย
◉ น้ำที่เหมาะสมต่อการอุปโภคและบริโภคจะมี pH อยู่ที่ 6.5 ถึง 8 อย่างไรก็ตาม สภาพเป็นกรดหรือเบสของน้ำไม่สามารถเปลี่ยนแปลง pH ของร่างกายคนเราได้ เนื่องจากร่างกายของเรามีระบบ Buffer ที่จะทำการปรับสมดุล pH อย่างต่อเนื่อง เช่นในกระเพาะของเรานั้นจำเป็นต้องมี pH 2 เพื่อประโยชน์ในการย่อยอาหารและการทำงานของกระบวนการต่างๆ
◉ โดยสรุปแล้วน้ำที่เหมาะสมต่อการบริโภคและอุปโภคนั้นควรจะมี pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8 หากน้ำมี pH นอกช่วงนี้จะมีให้เกิดอันตรายกับร่างกายและอุปกรณ์ต่างๆได้ โดยเฉพาะน้ำที่มีสภาพเป็นกรด นอกจากนี้การดื่มน้ำไม่สามารถเปลี่ยนแปลง pH ของร่างกายคนเราได้ เนื่องจากเรามีระบบ Buffer ในการรักษาสมดุล pH เพื่อให้กลไกต่างๆของร่างกายทำงานได้เป็นปกติ

◉ References;
➢ World Health Organization 2003, pH in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality, Geneva, Switzerland.
➢ Nordberg GF, Goyer RA, Clarkson TW. Impact of effects of acid precipitation on toxicity of metals. Environmental health perspectives, 1985, 68:169-180.
          น้ำดื่มอัลคาไลน์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "น้ำด่าง" คือน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติความเป็นด่าง เป็นน้ำที่มีค่า pH ค่อนไปทางด่างอ่อนๆ หรือน้ำที่มีค่า pH มากกว่า 7
          ซึ่งสภาพความเป็นด่างนั้น มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ อีกทั้งยังช่วยในการดูดซึมเข้าไปจับไขมันส่วนเกิน และพวกโลหะหนักในร่างกายได้ดีขึ้น ทั้งนี้น้ำด่างยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆ ที่ร่างกายต้องการมากมาย จึงมีส่วนในการลดความอ้วน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง
ค่า pH คืออะไร ?
◉ ประโยชน์ของค่า pH แต่ละระดับ
➢ น้ำดื่มส่วนใหญ่จะมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่เกือบๆ เป็นกลาง คือ อาจจะต่ำหรือเกินกว่า pH 7 นิดหน่อย ในขณะที่น้ำอัดลมจะมีฤทธิ์เป็นกรดเยอะมากโดยค่า pH จะอยู่ที่ 2 กว่าๆ น้ำแร่จากธรรมชาติ หรือ น้ำอัลคาไลน์นั้น จะมีค่าเป็นด่างนิดหน่อย โดยค่า pH จะอยู่ที่ 8 – 8.5
          pH 10 น้ำซุป
💧 น้ำอัลคาไลน์มีโมเลกุลขนาดเล็กลง ทำให้สามารถละลายแร่ธาตุที่มีประโยชน์ที่มีประโยชน์ออกจากอาหารได้ดีขึ้น และยังช่วยกำจัดรสขม รสฝาดลิ้น กลิ่นสาป จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำซุปต่างๆ
          pH 9.5 หลังออกกำลังกาย
💧 โมเลกุลของน้ำอัลคาไลน์ที่มีขนาดเล็กจะสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยเติมน้ำที่ขาดหายไปได้อย่างรวดเร็ว
          pH 9 หุงข้าว
💧 แช่ข้าวดิบในน้ำอัลคาไลน์เป็นเวลา 30-60 นาทีก่อนหุง เม็ดข้าวสวยจะสุกเร็วขึ้น และสามารถจะใช้น้ำน้อยลงกว่าปรกติ ทำให้มีรสชาติอร่อยขึ้นโดยไม่แฉะ
          pH 8.5 สำหรับดื่ม
💧 เป็นค่า pH ที่เหมาะสำหรับการดื่ม กำจัดความอ่อนเพลียเมื่อยล้า เพราะแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมาย เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม และโปตัสเซียม จะซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้รวดเร็ว จากนั้นน้ำอัลคาไลน์ยังมีค่า ORP ลบสูง (OXIDATION REDUCTION POTENTIAL) ช่วยสร้างสมดุลในร่างกาย กำจัดของเสียประเภทกรดออกจากร่างกาย
          pH 7.5 สำหรับชงนมเด็ก
💧 น้ำอัลคาไลน์ผสมกับนมผงจะช่วยเสริมสร้างกระดูกในตัวเด็กผู้เริ่มดื่มน้ำอัลคาไลน์ครั้งแรก ให้เริ่มดื่มที่ค่านี้ก่อน
          pH 5.5 สำหรับผิวภายนอก
          ล้างหน้า :
💧 น้ำอะซิดิก (ACIDIC) จะช่วยกระชับผิว กำจัดคราบมัน และเชื้อโรค โดยปราศจากสารเคมี เก็บน้ำอะซิดิกในขวดสเปรย์ใช้พ่นหน้าระหว่างวัน จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้น กระชับ และยังกำจัดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้อีกด้วย
          ล้างผม :
💧 ล้างผมด้วยน้ำอะซิดิกจะช่วยให้ผมเงางาม ลดรังแคบนหนังศีรษะ และยังมีรายงานจากผู้ใช้ว่า... ช่วยในเรื่องผมร่วงได้อีกด้วย
          อื่นๆ :
💧 เพราะความสามารถในการกำจัดเชื้อโรค น้ำอะซิดิกจึงเหมาะกับการล้างแผล สามารถนำไปฉีดสเปรย์ตามข้อเท้า ป้องกันโรคผิวหนัง เช่น ฮ่องกงฟุต ปกติเลือดของคนเราจะมีค่าความเป็นด่างหรือค่า pH ประมาณ 7.2 - 7.4 (ด่างอ่อนๆ)แต่เมื่อร่างกายมีของเสียในเลือดมากเกินไป จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะเลือดเป็นกรด (Acidosis) ทำให้เซลล์ในร่างกายเกิดความเสื่อม ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย การป้องกันและบำบัด ไม่ให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด - รับประทานประเภท ผักสด ผลไม้ ที่มีความเป็นด่าง ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย - หลีกเลี่ยงจากสถานที่ ที่มีมลพิษ - ดื่มน้ำที่มีความเป็นด่าง (Alkaline) เพื่อช่วยปรับสมดุล และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ
น้ำด่าง คือน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติความเป็นด่าง
คุณสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องกรองน้ำแต่ละรุ่น -
Nothing is more important than your family!
ไม่มีอะไรสำคัญกว่าครอบครัวของคุณ!
หน้าผลิตภัณฑ์4 รุ่น 4 สไตล์
เพิ่มเพื่อน

รุ่งอรุณ นิลเพ็ชร

ให้คำปรึษาการทำเว็บไซต์ฟรี, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ธุรกิจ, เว็บ Responsive, Landing Page, MLM SYSTEM, เว็บไซต์ MLM, เว็บไซต์ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์ขยายงาน, เว็บไซต์ระบบตะกร้า, เว็บแม่ทีม, เว็บพ่วง

ออกแบบเว็บไซต์

สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 134
  
เมื่อวานนี้ 249
เดือนนี้ 4466
ปีนี้ 20027
ทั้งหมด 317921